Neidio i'r prif gynnwys

UCHAFBWYNTIAU'R NADOLIG...

Beth yw eich hoff bethau am Gaerdydd adeg y Nadolig? Efallai ei fod yn gweld y goleuadau'n mynd ymlaen, ymweliad â Siôn Corn neu sglefrio cyntaf y tymor yng Ngŵyl y Gaeaf...

MARCHNAD NADOLIG CAERDYDD 2021

O Iau 11 Tachwedd – Iau 23 Rhagfyr, amseroedd agor 10:00 – 18:00

Yn wahanol i’r marchnadoedd Nadolig a welwch mewn dinasoedd eraill, pan ymwelwch â Chaerdydd gallwch fod yn sicr y byddwch yn prynu gwaith gwreiddiol gan ddetholiad o wneuthurwyr talentog a ddewiswyd â llaw. Ynghyd ag amrywiaeth o fwyd a diod tymhorol, bydd awyrgylch Nadoligaidd bywiog.

GOLEUADAU NADOLIG CAERDYDD 2021

Bydd yn cael ei droi ymlaen o ddydd Gwener 12 Tachwedd.

Er na fydd seremoni oleuadau yn cael ei chynnal eleni, bydd y Nadolig yng Nghaerdydd yn cychwyn yn swyddogol ar ddydd Gwener 12 Tachwedd wrth i ni droi’r goleuadau ymlaen am y tro cyntaf. Ochr yn ochr â’r arddangosfeydd hardd yng nghanol y ddinas, bydd sioe newydd hefyd ar waliau Castell Caerdydd.

GWYL Y GAEAF CAERDYDD

Bydd yn ôl eleni, yn fwy ac yn well nag erioed, ar draws dau safle syfrdanol yn Neuadd y Ddinas a Chastell Caerdydd. Cyhoeddir mwy o wybodaeth a gwerthiant tocynnau yn fuan, felly gwyliwch y gwagle hwn. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael y newyddion Nadolig diweddaraf yn syth i'ch mewnflwch.

GWELER SIÔN CORN YNG NGHAERDYDD

Ar yr adeg brysur hon o’r flwyddyn, mae Siôn Corn bob amser yn dod o hyd i amser i ymweld â Chaerdydd (gobeithio ei fod yn defnyddio ein gwefan…) yn y cyfnod cyn y Nadolig. Weithiau mae hyd yn oed yn ymddangos mewn sawl man ar unwaith, mae’n hud ac nid ydym yn ei ddeall chwaith ond mae’n well peidio â’i gwestiynu.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com

SIOPA NADOLIG...

Mae gan ganol y ddinas gasgliad gwych o opsiynau manwerthu, o frandiau enwau mawr i arcedau Edwardaidd bwtîc. Gyda chymaint o ddewis rydych yn sicr o gael eich siopa Nadolig i gyd wedi'i lapio yng Nghaerdydd eleni...

SIOPA HWYR Y NOS CAERDYDD 2021

Wrth inni agosáu at y Nadolig, bydd ardaloedd siopa Caerdydd yn dechrau agor yn hwyrach, gan roi amser ychwanegol ichi gael tic i ffwrdd o’r rhestrau dymuniadau hynny. Gyda chymaint o ddewis gwych o’r canolfannau brand mawr i’r arcedau Edwardaidd bwtîc, rydych chi’n siŵr o gael eich siopa Nadolig i gyd wedi’i lapio yng Nghaerdydd eleni.

Mae ein canllaw siopa hwyr y nos yng Nghaerdydd yn dod yn fuan…

 

ST DAVID’S DEWI SANT

Gyda mwy na 150 o siopau, bwytai a chaffis…

Wedi’i leoli yng nghanol prifddinas Cymru, St David’s Caerdydd yw prif gyrchfan siopa Cymru. Gyda dros 40 miliwn o siopwyr yn arllwys drwy’r drysau bob blwyddyn, mae St David’s wedi rhoi canol dinas Caerdydd yn gadarn ar y map fel un o’r mannau problemus manwerthu gorau yn y DU.

DIGWYDDIADAU NADOLIG...

Nid oes dim yn helpu deimlad yr ŵyl fel mynd allan am ychydig o hwyl gyda'r teulu. Yn ogystal â'r sioeau Nadolig a'r panto arferol, mae gan Barc Bute lwybr golau awyr agored newydd i edrych ymlaen ato. Ynghyd â'n Gwyl y Gaeaf enwog, hwn fydd amser mwyaf rhyfeddol y flwyddyn.

NADOLIG YM MHARC BUTE

O Iau 25 Tachwedd – Gwe 31 Rhagfyr

Bydd y Nadolig ym Mharc Bute yn tywys ymwelwyr ar daith syfrdanol o hyfrydwch Nadoligaidd trwy’r llwybr goleuadau Nadolig mwyaf a welodd Cymru erioed. O ddiwedd mis Tachwedd bydd y parc yn cael ei gymryd drosodd gan sioeau laser, rhodfa coed tylwyth teg hudolus, pwll lili swynol, cerfluniau tân fflachlyd, arddangosfeydd peli drych ysblennydd, coed wedi’u goleuo’n enfawr a llawer mwy.

BWYD A DIOD Y NADOLIG...

CWR YR WYL CAERDYDD

O Iau 11 Tachwedd – Iau 23 Rhagfyr

Mae’r Chwarter Nadoligaidd ar thema Bafaria wedi bod yn ornest boblogaidd ar Working Street ers sawl blwyddyn, gan ddarparu hafan atmosfferig yng nghanol yr holl brysurdeb. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n stopio heibio, cydio mewn bwrdd yn y cabanau clyd a mwynhau cwrw a bratwurst mawr eu hangen, dyma’r ffordd berffaith o bweru cyn y rownd nesaf o siopa Nadolig!

CANLLAW BWYD Y DOLIG

Un o orfoledd mawr amser y Nadolig yw dod ynghyd â ffrindiau a theulu dros bryd o fwyd neis iawn, neu ychydig o ddiodydd (neu’r ddau!). Yn ffodus mae Caerdydd yn brifddinas gyda dewis addas o fwyd a diod Nadoligaidd ar gael.

Mae ein canllaw bwyd a diod Nadoligaidd yn dod yn fuan…

CONNECT AT CHRISTMAS...

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Teithio a Chludiant