Image

Nadolig

Nadolig yng Nghaerdydd

 

Nid yw byth yn rhy gynnar i fod yn gyffrous am y Nadolig! Yn wir, yn HQ Croeso Caerdydd, rydym eisoes wedi dechrau llunio rhestr chwarae o’n hoff ganeuon Nadolig yn barod ar gyfer tymor yr ŵyl. Ond, gyda rhestr mor wych o ddigwyddiadau a diddaniadau ar gyfer y Nadolig yng Nghaerdydd, a oes unrhyw syndod ein bod eisoes wedi dechrau cysoni i East 17?

Gyda digonedd o siopa gan gynnwys marchnadoedd Nadolig, pantomeimau gwych a pherfformiadau baled hudol, bydd hwn yn Nadolig llawn hwyl i’w gofio. Roeddem am ledaenu’r llawenydd a’ch helpu i darganfod ysbryd yr ŵyl.

Felly, nid mewn unrhyw drefn benodol, dyma’r pethau gorau i’w gwneud yng Nghaerdydd y Nadolig hwn.

Nadolig

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd gyda Llawr Sglefrio Admiral

By  • 

Mae’n rhaid i’r uchafbwynt o Nadolig yn y ddinas fod Gŵyl y Gaeaf Caerdydd.
Read More

Nadolig

Nesáu at y Nadolig

By  • 

Dewch i fwynhau dechrau swyddogol y Nadolig yng Nghaerdydd.
Read More

Nadolig

Ardal yr Ŵyl Caerdydd

By  • 

Bydd ymweliad â marchnad Nadolig Caerdydd yn cystadlu ag unrhyw ddinas Ewropeaidd
Read More

Nadolig

Nadolig yn y Castell

By  • 

Siôn Corn yn preswylio, amgylchfeydd ysblennydd, addurniadau hardd, gwleddoedd godidog ac adloniant gwych.
Read More

Nadolig

Nosweithiau Nadolig

By  • 

Os ydych chi’n chwilio am Nadolig Cymreig traddodiadol i’w gofio, yna dilyn y seren i Sain Ffagan eleni!
Read More

Siopa Nadolig yng Nghaerdydd

Mae gan Gaerdydd brofiad siopa unigryw…

Gelwir Caerdydd yn dinas arcadau am ei arcedau hyfryd Edwardiaid a Fictoraidd sy’n gartref i’r siopau annibynnol a bwtît. Mewn canolfannau siopa uwch-fodern megis Canolfan Siopa Dewi Sant, gallwch ddod o hyd i bopeth y gallech ei erioed ei eisiau o frandiau dylunwyr uchel a chewri manwerthu. Bydd gan Farchnadoedd Nadolig Caerdydd amrywiaeth o eitemau crefft, crefft â llaw sydd ar werth sy’n gwneud anrhegion delfrydol. Pan fyddwch chi wedi prynu eich holl anrhegion, mae digon o westai, caffis, bariau a bwytai i ymlacio ac ymlacio i barhau â’ch profiad cyfalaf yn y Nadolig.

 

Nadolig

Groto Siôn Corn

By  • 

Gwnewch atgofion a fydd yn para am gyfnod y Nadolig hwn.
Read More

Nadolig

Matilda

By  • 

Wedi’i gweld gan fwy na 7 miliwn o bobl ac wedi ennill mwy na 85 o wobrau rhyngwladol
Read More

Nadolig

Bale y Nadolig

By  • 

Mae neuadd Dewi Sant wedi tynnu allan yr holl stopiau eleni gyda’u dewis o gynyrchiadau Nadolig
Read More

Nadolig

Teithiau Siôn Corn

By  • 

Pan fydd Santa Claus yn dod i’r dref, mae bob amser yn edrych allan am fan glanio awyr agored ar gyfer ei afon.
Read More

Nadolig

Beauty and the Beast

By  • 

Ar ôl llwyddiant ysgubol Snow White & the Seven Dwarfs, bachwch y cyfle i fwynhau holl hwyl pantomeim gwefreiddiol y New Theatre
Read More

Top