Neidio i'r prif gynnwys

Mae'r Nadolig ym Mharc Bute yn Ôl

Mer, 29 Mehefin 2022


Mae gŵyl olau arobryn Cymru, Nadolig ym Mharc Bute, yn ôl ac mae tocynnau ar werth nawr.

Bydd ‘Taith laser hypnotig’ ac ‘orb epig symudliw’ ymhlith atyniadau  newydd sbon i wefreiddio ymwelwyr adeg y Nadolig ym Mharc Bute 2022.

Mae’r Nadolig ym Mharc Bute yn ôl a bydd yn fwy disglair nag erioed yn 2022 wrth iddo ddychwelyd am ei ail flwyddyn gyda llu o atyniadau newydd.

Bydd y digwyddiad arobryn yn ceisio efelychu llwyddiant mawr  2021 gyda gosodiadau newydd sbon gan gynnwys ‘taith laser hypnotig’ gyffrous, ‘orb epig symudliw’, a ‘Chanion Goleuadau’ hudolus gyda mil o sêr llesmeiriol.

Dywedodd Roxy Robinson, Cyfarwyddwr Creadigol From The Fields sy’n cynhyrchu’r llwybr: “Ar ôl blwyddyn gyntaf mor syfrdanol, mae’n bleser aruthrol dod â’r Nadolig ym Mharc Bute yn ôl i Gaerdydd unwaith eto, ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar at ddangos i bawb beth sydd ar y gweill ar gyfer 2022.”

“Rydyn ni’n adeiladu ar ein gwaith gyda busnesau a chymunedau lleol i greu profiad hudolus o’r dechrau i’r diwedd. Unwaith eto, bydd ymwelwyr o bob oed a chefndir yn gallu mwynhau hud adeg y Nadolig ym Mharc Bute, ac rydym ar ben ein digon ein bod yn cael gwneud y cyfan eto.”

“Gwnaeth ein digwyddiad cyntaf ragori ar ein holl ddisgwyliadau a disgwylir i lwybr 2022 fod yn fwy ac yn well nag erioed – bydden ni wir yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i gadw lle nawr er mwyn osgoi unrhyw siom yn nes ymlaen,” ychwanegodd Roxy.

O 1 Rhagfyr, bydd Parc Bute yn fôr o oleuadau laser Nadoligaidd, coed neon a gosodiadau golau fflam fydd yn parhau ar agor i ymwelwyr tan 1 Ionawr, ar ôl i docynnau i ddigwyddiad 2021 gael eu gwerthu’n llwyr.

Fel digwyddiad, bydd hefyd yn cynyddu ei waith gydag elusennau lleol eleni, gan gynnig dros 2000 o docynnau am ddim i fanciau bwyd lleol, hosbisau, ysgolion a sefydliadau anabledd. Gyda ffocws arbennig ar Hosbis y Ddinas, Caerdydd, mae’r digwyddiad hefyd yn cymryd rhan yn ymgyrch yr elusen Light Up a Life, sy’n rhoi cymorth i deuluoedd mewn profedigaeth.

Bydd y trefnwyr hefyd yn codi arian ar gyfer Prosiectau Parc Bute, a ariannodd offer taro ac offer chwarae newydd y llynedd sydd bellach wedi’u gosod yn barhaol ar y tir.

Dywedodd y Cynghorydd Jennifer Burke-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Ddiwylliant, Parciau a Digwyddiadau: “Rydyn ni wrth ein bodd o fod yn gweithio mewn partneriaeth â’r hyrwyddwyr arobryn, From the Fields, i ddod â’r digwyddiad hudolus hwn i Gaerdydd unwaith eto.”

“Cafodd llwybr y llynedd gystal croeso, gan ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd, ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld yr ewyllys da a’r hwyl Nadoligaidd yn cael eu hail-greu drwy’r Nadolig ym Mharc Bute 2022 ar adeg allweddol o’r flwyddyn i brifddinas Cymru unwaith eto.”

Mae digwyddiad 2022 yn disgwyl croesawu tua 150,000 o ymwelwyr, gyda’r llwybr 1.4km hefyd yn cynnwys stondinau bwyd a diod stryd blasus wedi’u cynhyrchu’n lleol.

Gall ymwelwyr ddewis o nifer o slotiau amser gwahanol fydd yn  rhedeg bob nos ac mae’r digwyddiad yn gwbl hygyrch i’r rhai sydd â chadeiriau olwyn a phramiau, gyda’r nod o gynnig dathliad cynhwysol o’r Nadolig i’r teulu cyfan.

Mae tocynnau ar werth i’r cyhoedd o heddiw (dydd Mercher 29 Mehefin) ac ar gael i’w harchebu ar-lein yn www.christmasatbutepark.com

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com