Neidio i'r prif gynnwys

MAE CAERDYDD YN DDINAS CRYNO IAWN AC YN HAWDD I ARCHWILIO…

AR DROED


Mae Caerdydd yn ddinas gryno, wastad. Mae rhannau helaeth o ganol y ddinas gan gynnwys y prif strydoedd siopa yn gerddwyr, felly mae’n hawdd mynd o gwmpas ar droed. Mae hyn hefyd yn wir am ardal olygfaol glannau Bae Caerdydd, a gallwch gerdded yn hawdd rhwng y ddinas a’r Bae mewn tua 15 munud. Beth am archwilio un o lwybrau troed di-draffig Caerdydd, gan gynnwys Llwybr Taff anhygoel sy’n rhedeg am bron i 60 milltir o Fae Caerdydd, yr holl ffordd i Aberhonddu.

AR FWS


Mae Bws Caerdydd yn rhedeg system helaeth ledled Caerdydd a’r ardal leol, gan deithio i Benarth a’r Barri. I dalu gydag arian parod mae angen yr union newid arnoch chi. Gallwch hefyd dalu gyda cherdyn digyswllt. Mae Stagecoach yn rhedeg gwasanaethau i ardaloedd cyfagos fel Caerffili, Tongwynlais a’r Cymoedd. Mae NAT yn rhedeg gwasanaethau yng Nghaerdydd a’r ardaloedd cyfagos. Am wybodaeth ar yr holl drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru gweler Traveline Cymru.

AR Y TRÊN


Mae 20 o orsafoedd rheilffordd yng Nghaerdydd, y rhan fwyaf ohonynt yn rhan o’r rhwydwaith rheilffyrdd cymudwyr, a elwir yn lleol fel Valley Lines, gyda Cardiff Queen Street a Cardiff Central yn brif ganolbwyntiau’r ddinas.

Mae trenau rheolaidd yn rhedeg o orsaf Cardiff’s Queen Street i Fae Caerdydd ac arosfannau dinas gan gynnwys Cathays, Ninian Park a Llandaf Gogledd. Mae trenau o orsaf Ganolog Caerdydd yn cysylltu â Chymoedd a Dyffryn Morgannwg.

AR FEIC


Mae Caerdydd yn wastad, yn gryno ac yn hawdd i fynd o gwmpas gan ddefnyddio beic. Fe welwch ddigon o raciau beiciau o amgylch canol y ddinas, ac mae llwybrau beicio fel Llwybr Taf yn darparu llwybrau di-draffig. Heb ddod â’ch beic gyda chi? Peidio â phoeni! Gyda Nextbike, ni fu erioed yn haws mynd o amgylch Caerdydd ar feic. Mae’r beiciau o ansawdd uchel wedi’u lleoli ledled y ddinas, y cyfan y mae’n rhaid i chi ei wneud yw creu cyfrif gan ddefnyddio eich ffôn clyfar, a llogi beic.

BWS DŴR


Mae hon yn ffordd hwyliog a chyffrous o fynd rhwng Canol y Ddinas a Bae Caerdydd. Os ydych yn gadael Canol Dinas Caerdydd, fe welwch yr arhosfan bysiau dŵr ym Mharc Bute, yn agos at fynedfa gât y gorllewin a gwesty Holiday Inn. Os ydych yn gadael Bae Caerdydd yna byddwch yn gwyro o’r doc o flaen Mermaid Quay ac adeilad y Pierhead.

MEWN TACSIS


Mae tacsis yn hawdd i’w defnyddio ac yn hawdd dod o hyd iddynt yng Nghaerdydd. Gallwch gael cab du trwyddedig mewn unrhyw safle tacsi dynodedig, neu fel arall, gallwch archebu tacsi gyda chwmni preifat. Y gwmnioedd tacsis mwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd yw Capital Cabs, Dragon Taxis a Premier Taxis. Rydym yn argymell gwirio pris amcangyfrifedig eich taith gyda’r gyrrwr cyn mynd i mewn i’r gab i sicrhau bod gennych ddigon o arian wrth law.

 

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com