Neidio i'r prif gynnwys

DIWEDDARIAD COVID-19: Canol y Ddinas - Cau Ffyrdd a Cyfyngiadau

MAE CAERDYDD YN DDINAS CRYNO IAWN AC YN HAWDD I ARCHWILIO…

On Foot

AR DROED

Mae Caerdydd yn ddinas gryno, wastad. Mae rhannau helaeth o ganol y ddinas gan gynnwys y prif strydoedd siopa yn gerddwyr, felly mae’n hawdd mynd o gwmpas ar droed. Mae hyn hefyd yn wir am ardal olygfaol glannau Bae Caerdydd, a gallwch gerdded yn hawdd rhwng y ddinas a’r Bae mewn tua 15 munud. Beth am archwilio un o lwybrau troed di-draffig Caerdydd, gan gynnwys Llwybr Taff anhygoel sy’n rhedeg am bron i 60 milltir o Fae Caerdydd, yr holl ffordd i Aberhonddu.

By Bus

AR FWS

Mae Bws Caerdydd yn rhedeg system helaeth ledled Caerdydd a’r ardal leol, gan deithio i Benarth a’r Barri. I dalu gydag arian parod mae angen yr union newid arnoch chi. Gallwch hefyd dalu gyda cherdyn digyswllt. Mae Stagecoach yn rhedeg gwasanaethau i ardaloedd cyfagos fel Caerffili, Tongwynlais a’r Cymoedd. Mae NAT yn rhedeg gwasanaethau yng Nghaerdydd a’r ardaloedd cyfagos. Am wybodaeth ar yr holl drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru gweler Traveline Cymru.

By Train

AR Y TRÊN

Mae 20 o orsafoedd rheilffordd yng Nghaerdydd, y rhan fwyaf ohonynt yn rhan o’r rhwydwaith rheilffyrdd cymudwyr, a elwir yn lleol fel Valley Lines, gyda Cardiff Queen Street a Cardiff Central yn brif ganolbwyntiau’r ddinas.

Mae trenau rheolaidd yn rhedeg o orsaf Cardiff’s Queen Street i Fae Caerdydd ac arosfannau dinas gan gynnwys Cathays, Ninian Park a Llandaf Gogledd. Mae trenau o orsaf Ganolog Caerdydd yn cysylltu â Chymoedd a Dyffryn Morgannwg.

By Bike

AR FEIC

Mae Caerdydd yn wastad, yn gryno ac yn hawdd ei drafod ar feic. Fe welwch ddigon o raciau beic o amgylch canol y ddinas ac mae llwybrau beicio fel Llwybr Taff yn darparu llwybrau di-draffig.

Mae gan y gwefannau canlynol wybodaeth ddefnyddiol am logi beiciau, llwybrau beicio a diogelwch.

By Boat

BWS DŴR

Mae hon yn ffordd gyffrous i fynd rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd. Mae’r cwch yn gadael o Barc Bute, ger Castell Caerdydd a gwesty’r Holiday Inn, ac yn mynd â chi i brif ran Bae Caerdydd. Mae dau gwmni yn rhedeg gwasanaethau:

Y DIWEDDARAF O @CroesoCaerdydd

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch i E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com