Neidio i'r prif gynnwys

MAE GAN CAERDYDD GYSYLLTIADAU TRAFNIDIAETH CRYF, FELLY NI ALLAI TEITHIO YMA FOD YN FWY HAWS…

Mae Caerdydd yn ddinas hawdd ei chyrraedd; gyda chymaint o ffyrdd i deithio yma does dim esgus dros beidio â thalu ymweliad â ni. Mae gennym ein Maes Awyr Caerdydd ein hunain, cysylltiadau rheilffordd cyflym rheolaidd o Lundain, mae traffordd yr M4 yn pasio o amgylch gogledd y ddinas a gallech chi hyd yn oed gyrraedd ar y môr! Byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi felly beth ydych chi’n aros amdano?

By Air

MEWN AWYREN

Mae Maes Awyr Caerdydd yn cynnig hediadau uniongyrchol i ddinasoedd gan gynnwys Caeredin, Belffast, Dulyn, Paris, Amsterdam, Munich, Genefa, Barcelona, ​​Milan, Fenis a Rhufain, ynghyd â chysylltu llwybrau â mwy na 900 o gyrchfannau ledled y byd.

TEITHIO O FAES AWYR CAERDYDD

Mae Trawscymru yn gweithredu gwasanaeth bws cyflym T9 rhwng Maes Awyr Caerdydd a Chaerdydd bob 20 munud yn ystod y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae’r bws yn stopio y tu allan i’r Travelodge ym Mae Caerdydd a thu ôl i Lyfrgell Ganolog Caerdydd yng nghanol y ddinas.

Mae trenau’n rhedeg rhwng y Maes Awyr a gorsaf Ganolog Caerdydd bob awr, gyda bws gwennol yn cysylltu gorsaf y Maes Awyr (Rhoose) â therfynfa’r maes awyr.

Mae Flightlink Wales yn cynnig gwasanaethau gwennol maes awyr dibynadwy, naill ai’n unigryw neu’n cael eu rhannu, gan fynd â chi’n uniongyrchol o’r neuadd cyrraedd i’ch gwesty. Mae’r gwasanaeth yn gweithredu’n bennaf o Faes Awyr Caerdydd ond mae hefyd yn cysylltu Meysydd Awyr Bryste, Heathrow a Gatwick â Chaerdydd.

By Rail

AR REILFFORDD

Mae Caerdydd oddeutu dwy awr o Lundain ar y trên, gyda gwasanaethau bob 30 munud. Mae gan Gaerdydd hefyd lwybrau uniongyrchol i Fryste, Caerfaddon, Birmingham, Manceinion, Nottingham, a phrif drefi a dinasoedd eraill, yn ogystal â’r porthladdoedd yn Southampton a Portsmouth. Mae Gorsaf Ganolog Caerdydd mewn lleoliad cyfleus iawn yn y ddinas, yn agos at siopau, bwytai, a llawer o westai, yn ogystal ag atyniadau gorau fel Stadiwm Principality a Chastell Caerdydd.

AM WYBODAETH AR TRENAU:

O fewn Cymru: Trafnidiaeth Cymru 

I Gaerdydd o Lundain, Bryste, Caerfaddon, Southampton, Portsmouth, Caerwysg: Great Western Railway.

I Gaerdydd o bob rhan o’r DU: National Rail

By Road

AR Y FFORDD

Mae’n hawdd cyrraedd Caerdydd ar draffordd yr M4, sy’n rhedeg trwy ogledd y ddinas, gyda chanol Llundain ddim ond taith 3 awr i ffwrdd. O Ganolbarth Lloegr, Gogledd Lloegr a’r Alban mae’n daith syml trwy’r M6, M5 a’r M50 / M4. O Dde a De-orllewin Lloegr mae’r dull yn cyrraedd yr M5 a’r M4. Gellir cyrraedd o Orllewin Cymru gan yr M4.

PARCIO A THEITHIO

Mae gan Gaerdydd dri safle Parcio a Theithio a gall y rhain fod yn opsiwn haws na cheisio parcio yng nghanol y ddinas. Ewch i dudalen Parcio a Theithio Cyngor Caerdydd i gael mwy o fanylion.

Dwyrain Caerdydd: Cyfnewidfa Pentwyn A48, Llun-Sul (nid Gwyliau Banc), mae’r amseroedd cychwyn a gorffen yn amrywio yn ôl dydd, bysiau bob 15 munud

Gorllewin Caerdydd: Stadiwm Dinas Caerdydd, dydd Llun-dydd Gwener, bysiau yn gweithredu 8.24-18.00, bysiau bob 15 munud

De Caerdydd: Neuadd y Sir (Bae Caerdydd), dydd Sadwrn, bysiau yn gweithredu 9.00-18.00, bysiau bob 15 munud

Ewch i roadworks.org i gael gwybodaeth am waith ffordd wedi’i gynllunio a allai effeithio ar eich taith.

AR Y MÔR

Os ydych chi’n cyrraedd y DU ar fferi yn Portsmouth neu Southampton, mae cysylltiadau trên uniongyrchol, hawdd o’r dinasoedd porthladdoedd hyn i Gaerdydd. Mae’r porthladdoedd fferi hefyd yn cysylltu â’r system draffordd genedlaethol i ddarparu mynediad cyflym i Gaerdydd.

Gallwch hefyd deithio ar fferi o Rosslare yn Iwerddon i naill ai Fishguard neu Benfro yng Ngorllewin Cymru. Yna mae’r porthladdoedd hyn yn cysylltu â Chaerdydd ar y trên a’r ffordd.

Am fanylion trenau ewch i National Rail.

Os ydych chi’n ddigon ffodus i gael eich cwch eich hun, mae angorfeydd tymor byr ym Mae Caerdydd, a hefyd angorfeydd ar gael ym Mhenarth gerllaw.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch i E-Gylchlythyr Croeso Caerdydd heddiw i gael newyddion cyffrous, cynigion arbennig, y cynnwys diweddaraf a mwy gan CroesoCaerdydd.com